Klachtenregeling

Onze fysiotherapeuten doen er alles om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Het is goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Met klachten kunt u altijd terecht bij de behandelend therapeut of bij een andere medewerker van onze praktijk.
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u terecht bij twee instanties. Zij behandelen uw klacht objectief en onafhankelijk, te weten de Klachtencommissie (KNGF) en het Regionaal Tuchtcollege.

Adres

Praktijk fysiotherapie Posterholt
Nieuw Holsterweg 27
6061 EG Posterholt

Tel 0475 401828
Fax 0475 400822
Mail info@praktijkposterholt.nl