ClaudicatioNet

ClaudicatioNet is een landelijk netwerk voor gesuperviseerde looptraining, opgericht in 2010. In dit netwerk wordt er multidisciplinair samengewerkt, bijvoorbeeld met de vaatchirurg. De rol van de fysiotherapeut is niet alleen oefentherapeut, maar ook persoonlijk begeleider en iemand die aandacht heeft voor de leefstijl van de patiënt.

Claudicatio intermittens (etalagebenen) is een uitingsvorm van perifeer arterieel vaatlijden, slagaderverkalking in de benen. Mensen met Claudicatio Intermittens ervaren pijn of kramp in de kuit, bil, of bovenbeen spieren tijdens het lopen. Dit ontstaat doordat er te weinig zuurstof bij deze spieren komt. Door deze klachten neemt de loopafstand voor deze patiënten af en wordt het algeheel dagelijks functioneren beperkt. 

Uit onderzoek blijkt dat gesuperviseerde looptherapie zeer effectief is voor patiënten met Claudicatio Intermittens en leidt tot een toename van de loopafstand.

Praktijk Posterholt geeft de behandeling voor Claudiocatio intermittens patiënten volgens de standaard richtlijnen, opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie.