Vergoedingen

Behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed door uw zorgverzekeraar als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. In de polisvoorwaarden kunt u het aantal te vergoeden behandelingen terugvinden. Praktijk voor fysiotherapie Posterholt heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en stuurt in bijna alle gevallen de nota direct naar de zorgverzekeraar.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent, komen de behandelingen voor eigen rekening.

In welke gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering?

  • U bent jonger dan 18 jaar: per indicatie worden de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed.
  • Heeft u een chronische aandoening (lijst chronische aandoeningen), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed. U zult de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden vanuit uw aanvullende verzekering voldaan voor zover verzekerd. De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).
  • Heeft u last van urine incontinentie, dan worden de eerste 9 behandelingen voor bekkenfysiotherapie vergoed. Houd er rekening mee dat u (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).
  • Als door uw huisarts of specialist gesuperviseerde looptherapie voorgeschreven is bij claudicatio intermittens. Er worden dan 37 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Ook hierbij geldt dat eerst uw eigen risico moet worden betaald.

Voor meer informatie over het eigen risico, kunt u terecht op de site van www.defysiotherapeut.com