Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?
De opleiding tot bekkenfysiotherapeut is een erkende post-HBO-opleiding. Deze brede opleiding richt zich op het urine-voortplantingssysteem, het maagdarmstelsel, het houdings- en bewegingssysteem van lage rug, buik en bekken, seksuele problematiek gerelateerd aan functiestoornissen in de bekkenbodem en de hier voor genoemde systemen, verloskunde en zwangerschaps-gerelateerde klachten.

Wanneer naar de bekkenfysiotherapeut? 
 • ongewild verlies van urine en/of ontlasting
 • problemen met plassen en/of ontlasten
 • moeizaam kwijt kunnen van urine en/of ontlasting
 • verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
 • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
 • prostaatklachten
 • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem
 • pre- & postoperatieve begeleiding bij operaties in de onderbuik
 • bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling
 • begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling
De bekkenbodemspieren
De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken die de organen ondersteunt. Deze spieren moeten een beetje aangespannen zijn; niet te strak, maar ook niet te slap. Klachten kunnen optreden wanneer de bekkenbodemspieren te sterk, te slap of coördinatief niet goed werken. De bekkenbodemspier draagt ook bij aan de stabiliteit van het bekken, samen met de rug- en buikspieren. Ze hebben een gezamenlijke functie bij het dagelijkse bewegen én bij het voorkómen van rug- en bekkenpijnklachten.

Diagnostiek
De bekkenfysiotherapeut zal een uitgebreid onderzoek verrichten om zo de klacht, hulpvraag en de functie van de bekken-bodemspieren duidelijk in beeld te krijgen. Tijdens het eerste gesprek zullen uw klachten in kaart worden gebracht, alsmede uw hulpvraag. Tevens wordt een functieonderzoek verricht om een indruk te krijgen van de bekkenbodemspieren. Als het een meerwaarde voor de behandeling biedt, is de bekkenfysiotherapeut bevoegd om een inwendig onderzoek uit te voeren. Naar aanleiding van deze bevindingen wordt een op maat gesneden behandelprogramma opgesteld.

Behandeling
De bekkenfysiotherapeutische behandeling bestaat uit:
 • uitleg over de klacht en de normale functie van de bekkenbodem
 • persoonlijke adviezen over toiletgang, toilethouding, voldoende drinken en een vezelrijke voeding, hygiëne
 • oefentherapie ter bewustwording en training van de bekkenbodemspieren, lage rugspieren, buikspieren etc
 • stabiliseren / mobiliseren van bekken en lage rug bij bekkenpijn
 • blaastraining
De behandeling kan, waar nodig en gewenst, worden uitgebreid met inwendige behandelvormen.
Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk werkende bekkenbodem. Voor een blijvend succes zullen de aangeleerde oefeningen en vaardigheden wel trouw moeten worden uitgevoerd. Geef ze daarom een vaste plaats in uw dagelijks leven.
Met deze behandeling krijgt u een actieve rol in uw behandeling. U ontwikkelt een beter spiergevoel en gaat bewuster om met het gebied rondom uw bekken.

Voor meer informatie over bekkenfysiotherapie zie: www.nvfb.nl
en onderstaand informatiefilmpje over bekkenfysiotherapie