FysioFitness

Wat is fysiofitness?
FysioFitness is groepsgewijs of individueel trainen, waarbij met behulp van professionele apparatuur specifiek geoefend en getraind wordt om lichamelijke klachten en/of blessures van het bewegingsapparaat te voorkomen of te verminderen. De training wordt begeleid door een ervaren fysiotherapeut.

Wanneer fysiofitness?
Fysiofitness is bedoeld voor een ieder die zijn algehele fitheid op peil wil houden of verhogen en daartoe al dan niet met lichamelijke beperkingen verantwoord wil sporten, of verder wil revalideren na een blessure. De trainingen zijn erop gericht het belastbaarheidsniveau te verhogen door onder meer trainen van kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen. De trainingen vinden plaats in kleine groepen en hebben een individueel karakter. Er wordt hierbij onder meer gebruik gemaakt van trainingsapparatuur en materialen die het mogelijk maken houdingen en bewegingen specifiek te oefenen en te trainen.

Intake & training
Bij nieuwe deelnemers vindt er eerst een individuele intake en zullen er testen wordt uitgevoerd om een indruk te krijgen van de fitheid en algehele belastbaarheid. De resultaten hiervan worden met u besproken en u krijgt een persoonlijk advies.

Vervolgens wordt een individueel trainingsprogramma samengesteld, waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke doelen en fysieke mogelijkheden. Regelmatig zal dit worden geëvalueerd en waar nodig zullen de oefeningen hierop worden aangepast en bijgesteld.

Fysiofitness vindt plaats in onze nevenlocatie ‘Goos Welness’.

Vaste tijden fysiofitness:

Maandag
10.00 uur - 11.15 uur
Maandag
16.30 uur - 17.30 uur
Donderdag
17.30 uur - 18.30 uur
Vrijdag
10.00 uur - 11.15 uur
Naast deze vaste tijden is het ook mogelijk om individuele begeleiding te krijgen. 
Deze afspraken worden persoonlijk met de fysiotherapeut gemaakt.