Contact

Adres
 • Praktijk voor fysiotherapie Posterholt
 • Nieuw Holsterweg 27
 • 6061 EG Posterholt

Contactformulier

Laat hier uw gegevens achter, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Routebeschrijvingen

Via de onderstaande Routeplanner kunt u ons gemakkelijk vinden:

Nevenlocaties

 • Goos Wellness
 • Heinsbergerweg 63
 • 6061 AH Posterholt
 • Latasteschool (kinderfysiotherapie)
 • Bergerweg 37
 • 6085 AT Horn

Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?
De opleiding tot bekkenfysiotherapeut is een erkende post-HBO-opleiding. Deze brede opleiding richt zich op het urine-voortplantingssysteem, het maagdarmstelsel, het houdings- en bewegingssysteem van lage rug, buik en bekken, seksuele problematiek gerelateerd aan functiestoornissen in de bekkenbodem en de hier voor genoemde systemen, verloskunde en zwangerschaps-gerelateerde klachten.

Wanneer naar de bekkenfysiotherapeut? 
 • ongewild verlies van urine en/of ontlasting
 • problemen met plassen en/of ontlasten
 • moeizaam kwijt kunnen van urine en/of ontlasting
 • verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
 • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
 • prostaatklachten
 • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem
 • pre- & postoperatieve begeleiding bij operaties in de onderbuik
 • bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling
 • begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling
De bekkenbodemspieren
De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken die de organen ondersteunt. Deze spieren moeten een beetje aangespannen zijn; niet te strak, maar ook niet te slap. Klachten kunnen optreden wanneer de bekkenbodemspieren te sterk, te slap of coördinatief niet goed werken. De bekkenbodemspier draagt ook bij aan de stabiliteit van het bekken, samen met de rug- en buikspieren. Ze hebben een gezamenlijke functie bij het dagelijkse bewegen én bij het voorkómen van rug- en bekkenpijnklachten.

Diagnostiek
De bekkenfysiotherapeut zal een uitgebreid onderzoek verrichten om zo de klacht, hulpvraag en de functie van de bekken-bodemspieren duidelijk in beeld te krijgen. Tijdens het eerste gesprek zullen uw klachten in kaart worden gebracht, alsmede uw hulpvraag. Tevens wordt een functieonderzoek verricht om een indruk te krijgen van de bekkenbodemspieren. Als het een meerwaarde voor de behandeling biedt, is de bekkenfysiotherapeut bevoegd om een inwendig onderzoek uit te voeren. Naar aanleiding van deze bevindingen wordt een op maat gesneden behandelprogramma opgesteld.

Behandeling
De bekkenfysiotherapeutische behandeling bestaat uit:
 • uitleg over de klacht en de normale functie van de bekkenbodem
 • persoonlijke adviezen over toiletgang, toilethouding, voldoende drinken en een vezelrijke voeding, hygiëne
 • oefentherapie ter bewustwording en training van de bekkenbodemspieren, lage rugspieren, buikspieren etc
 • stabiliseren / mobiliseren van bekken en lage rug bij bekkenpijn
 • blaastraining
De behandeling kan, waar nodig en gewenst, worden uitgebreid met inwendige behandelvormen.
Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk werkende bekkenbodem. Voor een blijvend succes zullen de aangeleerde oefeningen en vaardigheden wel trouw moeten worden uitgevoerd. Geef ze daarom een vaste plaats in uw dagelijks leven.
Met deze behandeling krijgt u een actieve rol in uw behandeling. U ontwikkelt een beter spiergevoel en gaat bewuster om met het gebied rondom uw bekken.

Voor meer informatie over bekkenfysiotherapie zie: www.nvfb.nl
en onderstaand informatiefilmpje over bekkenfysiotherapie
Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?
De kinderfysiotherapeut is, door het volgen van een aanvullende opleiding, gespecialiseerd in de verschillende ontwikkelingsaspecten van het opgroeiende kind. Motoriek en zintuigen ontwikkelen zich spelenderwijs en volgens specifieke mijlpalen. Meestal verloopt dit proces zonder problemen en is extra begeleiding of stimulatie niet nodig.
Soms kan de motorische en zintuiglijke ontwikkeling echter afwijkend, vertraagd of bedreigd zijn. Er kan dan sprake zijn van problematiek die om specifieke kennis van de op kinderleeftijd voorkomende aandoeningen vraagt.
Er kunnen zich echter ook problemen voordoen die de (motorische) ontwikkeling van
uw kind in de weg staan zonder dat er een aandoening ten grondslag hoeft te liggen.
Denk hierbij aan:

 • Voorkeurshoudingen met afgeplatte schedel als gevolg
 • Billenschuiven of tenenlopen
 • Veelvuldig vallen/struikelen
 • Motorische onhandigheid
 • Schrijfproblemen
 • Bewegingsangst
De geregistreerde kinderfysiotherapeut beschikt over de nodige kennis om het kind en ouder/verzorger hierin te begeleiden en is getraind in de eigen, specifieke benaderingswijze waar kinderen om vragen.

Werkwijze
Om een zo volledig mogelijk beeld van het motorisch niveau van het kind te krijgen
wordt belangrijke informatie verzameld via een vraaggesprek, een motorische
observatie en lichamelijk onderzoek, het afnemen van gestandaardiseerde tests en
mogelijk ook via het invullen van vragenlijsten. Alle informatie wordt vervolgens samengevoegd, geïnterpreteerd en samen met de ouder/verzorger en het kind besproken. 
Op basis van deze bevindingen en de hulpvraag wordt uiteindelijk een behandelplan opgesteld.
De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het
kind, zodat het uiteindelijk in staat is beter te functioneren in zijn leefomgeving.

Verwijzing en vergoeding
Verwijzing naar de kinderfysiotherapeut vindt meestal plaats via de huisarts, jeugdarts,
consultatiebureauarts of specialist. In geval van vragen over de motorische ontwikkeling
of bijvoorbeeld de houding van het kind kan men uiteraard ook zonder verwijsbrief bij de kinderfysiotherapeut terecht.
Kinderen jonger dan 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed.

Oedeemfysiotherapie / Manuele lymfedrainage

Wat is oedeemfysiotherapie?
De oedeemfysiotherapeut behandelt oedeem. Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. De klachten worden door de patiënt vrij divers beschreven zoals: gevoel van spanning en stuwing van de huid, pijnlijk en/of tintelend gevoel, zwelling van arm of been.  Er zijn verschillende vormen van oedeem, afhankelijk van de oorzaak.

Enkele veel voorkomende vormen van oedeem zijn:

 • lymfoedeem (nadat lymfklieren verwijderd zijn door een operatie of als complicatie van bestraling)
 • veneus oedeem (als vervolg van trombose of operatie van bloedvaten)
 • traumatisch oedeem (na een ongeval)
 • primair lymfoedeem (een aangeboren vorm van oedeem)
 • lipoedeem (ongelijkmatige vetverdeling over het lichaam)
 • oedeem na oncologische ingrepen en secundair oedeem na andere operaties
 • tertiair na bestralingen of chemokuur of medicijnen
Therapiemogelijkheden: 
De therapie bestaat uit een combinatie van verschillende behandelmogelijkheden:
 • Compressietherapie : Door middel van het aanleggen van bandages wordt van buiten af een continue druk aangebracht die het uittreden van vocht tegengaat en de afvoer van lymfe ondersteunt. De bandages worden aangelegd als er nog geen stabiele situatie in de waterhuishouding is bereikt. Wanneer de omvang van de arm of het been stabiel is, kan een therapeutische elastische kous worden aangemeten. Ook kan er gebruik gemaakt worden van compressietherapie met behulp van de lymfapress.
 • Oefentherapie: Een belangrijke component van de afvoer is de zogenaamde  "spierpomp". Tijdens het aanspannen van de spieren (vooral in de benen) worden de aders en lymfebanen even dicht gedrukt en worden het bloed en lymfe omhoog gestuwd. Doordat in de aders en lymfebanen klepjes aanwezig zijn, kan het bloed en vocht alleen maar naar boven richting het hart gaan.
 • Manuele lymfedrainage: Manuele lymfedrainage is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging van de transportcapaciteit van het lymfestelsel. Door gebruik te maken van bepaalde handgrepen kan het vocht verplaatst worden naar gebieden in het lichaam waar het lymfesysteem nog intact is zodat het daar vandaan in de circulatie kan worden opgenomen.  

Manuele Therapie

Wat is manuele therapie?
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van de klachten te beoordelen. Zo kan de manueel therapeut voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds de houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de patiënt voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. Bij het uitvoeren van een manipulatie kan een ‘ hoorbare klik’  optreden, maar dat is geen vereiste.

Wanneer naar een manueel therapeut?
Als de gewrichten niet goed kunnen bewegen, of wanneer daar pijn bij optreedt, kan manuele therapie uitkomst bieden. Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

 • Hoofdpijnklachten
 • Duizeligheidsklachten
 • Kaakklachten
 • Nekklachten
 • Schouderklachten met of zonder uitstraling
 • Hoge rugklachten
 • Rib en/of borstklachten
 • Lage rugklachten met of zonder uitstraling
 • Heupklachten etc
De bovengenoemde klachten kunnen ook gecombineerd voorkomen.

Werkwijze van de manueel therapeut
Na een eerste screening bestaat de eerste afspraak uit twee onderdelen:
 • Vraaggesprek
  In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over de klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen.
 • Lichamelijk onderzoek
  Hierbij beoordeelt de manueel therapeut de houding en bewegingen en onderzoekt de gewrichten. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van de klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is.

Fysiotherapie voor ouderen

Wat is fysiotherapie voor ouderen (geriatrie)?
Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van het lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de geriatrie-fysiotherapeut.
Deze heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen met een hoge biologische leeftijd, die te maken hebben met complexe problematiek.
Dit betreft vaak de klachten die te maken hebben met veroudering of aandoeningen die vooral voorkomen op hogere leeftijd.

Wat kan de (geriatrie-) fysiotherapeut voor de patiënt betekenen?
Tijdens het eerste bezoek bespreekt en onderzoekt de fysiotherapeut uw klacht of hulpvraag.
Vervolgens wordt in gezamenlijk overleg een behandelplan opgesteld.

Met welke vragen kunt u terecht?

 • U valt de laatste tijd regelmatig.
 • De conditie en spierkracht van uw moeder is achteruitgegaan.
 • Uw partner kan niet zonder loophulpmiddel lopen.
 • U kunt de boodschappen niet meer tillen vanwege pijnklachten in uw schouder.
 • Na een beroerte durft uw vriendin niet meer zelf een blokje om te lopen.
 • Uw vader zit de hele dag in zijn stoel en beweegt nauwelijks.

ZwangerFit

Wat is ZwangerFit?
NVFB-ZwangerFit is een actieve vorm van groepsbegeleiding voor zwangere en pas bevallen vrouwen.
NVFB-ZwangerFit is een eigentijdse cursus voor de zwangere vrouw en de pas bevallen vrouw en haar partner. In deze opzet van zwangerschapsbegeleiding is de jarenlange ervaring op het gebied van zwangerschapsgym gebundeld met de laatste inzichten over zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn en de kennis van het functioneren van de bekkenbodemspieren. Dit alles oefenbaar gemaakt met de basiselementen uit de aerobic en de fitness. Door de specifieke deskundigheid en de signaleerfunctie van de NVFB-ZwangerFit docent kan de actieve vrouw in haar zwangerschap en in de periode daarna, zo optimaal mogelijk begeleid worden, om zo te werken aan de conditie, mobiliteit en vitaliteit van de actieve vrouw.

De cursus gaat van start rond de 22e-26e week van de zwangerschap.

Actief gedeelte:

Er is aandacht voor de warming-up en lichte fitheidstraining ter behoud of verbetering van de conditie. Daarna wordt gericht geoefend op spierversterking en coördinatie. Speciale aandacht wordt besteed aan coördinatie, stabilisatie en spierversterking van de bekkenbodem. Ook komen er ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen aan bod.

Theoretisch gedeelte:

De theorielessen geven een waardevolle aanvulling op het actieve gedeelte. Alle onderwerpen die betrekking hebben op de zwangerschap, baring en de periode na de bevalling komen aan bod, uitgebreid met kennis op het gebied van de functie en de mogelijke functiestoornissen van het bekken, de bekkenbodem en het houdings- en bewegingsapparaat. Er wordt een partneravond georganiseerd voor diegene die bij de bevalling aanwezig zal zijn.

Na de bevalling
Na de geboorte van de baby kan er al vanaf 4 tot 6 weken geoefend worden.
Daarom starten wij ongeveer 1 à 2 maanden na de bevalling met de postnatale lessen.
In de lessen wordt extra aandacht besteed aan de nog eventueel aanwezige klachten en het verstevigen van de verschillende spieren zoals buik- en bekkenbodemspieren. Op deze manier worden de spieren weer in een goede conditie gebracht, wat van belang is bij de overgang naar sporten en het tillen en verzorgen van de baby.

De lessen
De lessen ZwangerFit worden op maandagavond gegeven in onze praktijk aan de
Nieuw Holsterweg 27.
De volledige cursus bestaat uit 15 lessen van 1 uur:

 • 9 lessen prénataal, van 19.30u-20.30u, waaronder 1 partneravond (1,5uur)
 • 6 lessen postnataal van 20.30u-21.30u
Cursus ZwangerFit tarief
Complete cursus€ 135,-
Prénatale cursus€ 85,-
Postnatale cursus€ 57,50
Enkele zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte van de cursuskosten.

Startdata ZwangerFit 2018
19 februari 2018
2 juli 2018
1 oktober 2018

Tijdig aanmelden is raadzaam om verzekerd te zijn van plaatsing!
Tussentijdse instroom is mogelijk na overleg per mail of telefonisch tijdens kantooruren (zie contact).

Aanmelden
Aanmelden kan via het Inschrijfformulier Zwangerfit. Na retourneren per mail of per post, nemen wij contact met u op.Dry Needling

Wat is Dry Needling?
Dry Needling is een nieuwe behandelmethode binnen de Nederlandse fysiotherapeut. De methode is overgekomen uit Canada en de VS. In 2007 is Dry Needling erkend door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).
Dry Needling is gericht op het behandelen van verhardingen in spieren, triggerpoints genoemd. Vanuit deze triggerpoints kan lokale en uitstralende pijn ontstaan, bewegingsbeperkingen en verminderde kracht in de betrokken spier. 

Wat zijn triggerpoints?
Triggerpoints zijn kleine verkrampingen in spieren die aanvoelen als kleine pijnlijke verhardingen of 'knoopjes'. Ze ontstaan door ongunstig gebruik van spieren, bijvoorbeeld door overbelasting, een ongeluk, maar ook te weinig beweging, onderbelasting, stress of slechte voeding. Triggerpoints kunnen lokale pijn op de plaats van de verkramping veroorzaken of op een andere plek dan waar de verkramping zich bevindt. Een voorbeeld is (spannings)hoofdpijn veroorzaakt vanuit de nek- en schouderspieren.

Hoe werkt Dry Needling?
Dry Needling is een behandeltechniek, waarbij een zeer dunne, steriele naald in de huid en spier geprikt wordt.  Het inbrengen van de naald is nauwelijks voelbaar. De gevonden triggerpoints worden aangeprikt door de fysiotherapeut. Hierbij kan de lokale of uitstralende pijn gevoeld worden. Na de behandeling kan er een zwaar, vermoeid gevoel ontstaan; deze is in de meeste gevallen binnen 24 uur weg.

Dry Needling is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur."Dry" duidt aan dat er niets geïnjecteerd wordt met de naald, er wordt alleen geprikt in het triggerpoint. 
Accupunctuur richt zich op de energiebanen (meridianen); Dry Needling richt zich op spierverhardingen, die de basis vormen van spierspanning en ontspanning.
 
Resultaat Dry Needling 
Patiënten zijn zeer positief over de effecten van Dry Needling. Het herstel van de klacht is snel en vaak direct merkbaar. Directe ontspanning en herstel van behandelde spier, resulteren in een snelle pijnafname en functieherstel van de spier. Pijnafname en functieherstel van de spieren zorgen ervoor dat de fysiotherapeut verder kan werken aan de mobiliteit van de gewrichten en aan het verbeteren van de belastbaarheid/spierkracht om tot een volledig herstel te komen.

Voor meer informatie over Dry Needling ga naar www.myopain.nl 

Medical Taping Concept

Wat is het Medical Taping Concept?
De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel zijn om gezondheid te behouden of te herstellen. Sinds enkele jaren is deze manier van tapen sterk in opkomst in Nederland. Fysiotherapeuten gebruiken het ter ondersteuning van hun totale behandeling en in de sportwereld wordt het inmiddels ook frequent gebruikt.

De elastische tape zorgt door een speciale manier van aanbrengen, dat de huid lokaal wordt opgetrokken. Hierdoor wordt in het blessuregebied onderhuids de druk verminderd, waardoor de bloedsomloop en de lymfestroom zich sneller kunnen herstellen. Als gevolg hiervan neemt de druk op de pijnreceptoren af, waardoor de pijn kan verminderen. Door het genezingsproces op deze manier continu te ondersteunen wordt gezorgd voor een unieke 24-uurs behandeling, die voor sneller herstel zorgt.

Waar kan medical taping voor gebruikt worden?

 • Behandeling van blessures aan het bewegingsapparaat (spierscheuringen, gewrichtsslijtage, acute lage rugklachten)
 • Verminderen van ontstekingen, bloeduitstortingen of vochtophopingen
 • Houdingscorrecties
 • Bestrijding van (spannings)hoofdpijn en zenuwpijn door beïnvloeding van het zenuwstelsel
 • Behandeling van klachten door overbelasting, zoals tennis- of golfelleboog en hielspoor
 • Hooikoorts

Eigenschappen van de tape
 • Elastische, ademende, zelfklevende tape van katoen
 • Waterproof
 • Zonder toevoeging van medicijnen
Kosten
Tijdens de eerste twee behandelingen worden er geen kosten gerekend voor het gebruik van Medical Tape. Wilt u in het vervolg van de fysiotherapeutische behandeling gebruik maken van de Medical Tape, kan deze voor €15 per rol (5 meter) worden aangeschaft bij ons in de praktijk.  


ClaudicatioNet

ClaudicatioNet is een landelijk netwerk voor gesuperviseerde looptraining, opgericht in 2010. In dit netwerk wordt er multidisciplinair samengewerkt, bijvoorbeeld met de vaatchirurg. De rol van de fysiotherapeut is niet alleen oefentherapeut, maar ook persoonlijk begeleider en iemand die aandacht heeft voor de leefstijl van de patiënt.

Claudicatio intermittens (etalagebenen) is een uitingsvorm van perifeer arterieel vaatlijden, slagaderverkalking in de benen. Mensen met Claudicatio Intermittens ervaren pijn of kramp in de kuit, bil, of bovenbeen spieren tijdens het lopen. Dit ontstaat doordat er te weinig zuurstof bij deze spieren komt. Door deze klachten neemt de loopafstand voor deze patiënten af en wordt het algeheel dagelijks functioneren beperkt. 

Uit onderzoek blijkt dat gesuperviseerde looptherapie zeer effectief is voor patiënten met Claudicatio Intermittens en leidt tot een toename van de loopafstand.

Praktijk Posterholt geeft de behandeling voor Claudiocatio intermittens patiënten volgens de standaard richtlijnen, opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie.

COPD & Bewegen

COPD & Bewegen
De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische obstructieve longaandoeningen) en is een verzamelnaam voor longaandoeningen die zich kenmerken door een vernauwing van de luchtwegen die niet of niet geheel omkeerbaar is. Deze vernauwing wordt geleidelijk aan erger en hangt meestal samen met een abnormale ontstekingsreactie van de longen op prikkels van buitenaf, zoals roken of kleine gasdeeltjes of fijnstof (eerder sprak men van chronische bronchitis en emfyseem). Die vernauwing maakt het ademen moeilijker en minder efficiënt.
Typische verschijnselen van COPD zijn hoesten en slijm opgeven. Kortademigheid bij inspanning is een ander veel voorkomend verschijnsel bij patiënten met COPD. Een piepende ademhaling kan onderdeel zijn van deze reeks van symptomen. Patiënten met COPD kunnen geregeld luchtweginfecties hebben, waardoor hun conditie verder achteruitgaat. Deze perioden worden wel exacerbaties genoemd. COPD kan grote beperkingen opleveren, thuis en op het werk. Inademen gaat meestal wel, maar vooral uitademen levert een probleem op. Als COPD-patiënten zich inspannen, gaan ze sneller ademen. De druk in de borstkas kan te groot worden voor de kleine, minder stevig geworden luchtwegen, waardoor ze bij het uitademen vroegtijdig dicht kunnen gaan zitten. De ademhaling wordt kort en oppervlakkig. Ook de zogenoemde hulpademhalingsspieren gaan meedoen om toch voldoende zuurstof binnen te krijgen. Op den duur leidt dit tot een inademingsstand van de borstkas. Normaal ademen kost steeds meer energie en ze worden snel benauwd. Als patiënt met beginnend COPD merkt u dat tijdens zwaardere lichamelijke inspanning zoals fietsen tegen de wind in, of hardlopen. Als de COPD verergert, kunt u al benauwd worden bij bijvoorbeeld traplopen of stevig wandelen.

Verloop

COPD kan niet genezen worden. U kunt er wel zo goed mogelijk mee leren omgaan. Dat kan, zeker in het begin, heel emotioneel zijn en onzekerheid opleveren. Neem de klachten serieus en loop er niet mee door. Zorg voor een goede behandeling. Daarbij werken veelal uw huisarts, specialist, longarts, fysiotherapeut, gespecialiseerde verpleegkundige en/of verzorgende van de thuiszorg samen.

Wat is de oorzaak van COPD?

Verreweg de belangrijkste oorzaak van COPD is (mee)roken. Rook veroorzaakt een lang aanhoudende ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Langdurig werken in een omgeving met fijnstofdeeltjes, zoals steenstof in de lucht kan ook tot een ontsteking leiden. De beschadiging van het slijmvlies verergert geleidelijk waardoor klachten vaak pas na het veertigste levensjaar merkbaar worden. Verder kunnen factoren zoals luchtverontreiniging en erfelijkheid een rol spelen. Als u last krijgt van benauwdheid en hoestbuien als u zich inspant, is het begrijpelijk dat u liever geen lichamelijke activiteiten onderneemt. Maar voor u is het juist belangrijk dat uw conditie op peil blijft. Als u minder beweegt, krijgt u uiteindelijk meer klachten, waardoor u vervolgens nog minder gaat bewegen. Dit heeft invloed op de kwaliteit van uw leven. De fysiotherapeut kan u leren hoe u juist door beweging uw klachten zoveel mogelijk beperkt.

Wat kunt u zelf doen aan COPD?

De allerbeste behandeling is een rookvrij leven leiden. Verder is het van belang uw medicijnen op de voorgeschreven manier te gebruiken. Daarnaast, zeker als u het snel benauwd krijgt: meer bewegen. Want door meer te bewegen houdt u uw conditie op peil. U raakt minder snel vermoeid, u herstelt sneller na een infectie en u voelt zich minder benauwd na een inspanning. Tevens is een gezond voedingspatroon van groot belang uw lichaam in conditie te houden. Werken aan uw conditie is en blijft belangrijk. Dat doet u door meer te bewegen in het dagelijks leven en eventueel te sporten, individueel en in groepsverband, maar ook begeleid door een fysiotherapeut in een beweeg- of revalidatieprogramma.

Bewegen

Probeer in een zo goed mogelijke conditie te blijven. Voldoende bewegen is voor iedereen goed, maar voor mensen met COPD onmisbaar. Door beweging raken uw spieren getraind en hebben ze geleidelijk minder zuurstof nodig. Dit zorgt ervoor dat u minder benauwd wordt. Bovendien is beweging goed tegen de bijwerkingen van bepaalde medicijnen, zoals corticosteroïden, die kunnen leiden tot zwakkere spieren en botontkalking.

Sporten

Als u al sport, kunt u daar het beste mee doorgaan. Wilt u beginnen met sporten, bespreek dit dan met uw huisarts. Die kan de toestand van uw longen bekijken en als dat nodig is, bij kortademigheid en bewegingsarmoede naar de fysiotherapeut verwijzen voor beweegadvies en deskundige begeleiding. Het is belangrijk dat u altijd lichamelijke activiteiten onderneemt.

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Fysiotherapie kan u helpen uw conditie op peil te brengen door inspanningstraining en spieroefeningen. Heeft u problemen met slijm opgeven, dan kan de fysiotherapeut u helpen met het aanleren van een effectieve manier van slijm losmaken en huffen en/of hoesten. Ademoefeningen kunnen helpen de kortademigheid te verminderen. De fysiotherapeut kan u deskundig begeleiden bij het verbeteren of op peil houden van uw conditie.
Misschien vindt u dit moeilijk of durft u zich niet goed in te spannen omdat u steeds benauwd wordt. De fysiotherapeut kan u uitleggen wat u juist wel en wat u beter niet kunt doen. In overleg en afgestemd op uw situatie stelt de fysiotherapeut een trainingsprogramma op ter verbetering van uw conditie. Eventueel krijgt u aangepaste oefeningen voor bijvoorbeeld uw ademspieren en arm-, been of rompspieren. Uw inspanning wordt meestal beloond met vermindering van uw klachten. Doordat uw zelfvertrouwen groeit, kunt u daarna ook zelf meer gaan bewegen. 
In onze praktijk kunt u individueel of in een groep actief bewegen om een actievere leefstijl te ontwikkelen. 

Vergoeding

Afhankelijk van de ernst van de COPD valt de vergoeding van fysiotherapie in uw basis- of aanvullende verzekering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.

Ontspanningstherapie

Spanning hoort bij het leven, het kan prettig zijn en je een kick geven.
Maar als je voortdurend spanning opbouwt en niet meer kunt ontspannen, dan kan dat een voedingsbodem worden voor lichamelijke en psychische klachten zoals:

 • Slecht kunnen slapen
 • Druk in het hoofd
 • Pijn in nek, schouders en armen
 • Piekeren
 • Prikkelbaarheid
 • Angst, paniek
 • Somberheid, depressie
 • Burn-out
 • En nog veel meer, vaak onbegrepen klachten

Leren ontspannen
Door eenvoudige bewegings-, aandachts- en concentratieoefeningen leer je te ontspannen.

Het doel
Het doel van de ontspanning is dat je in het dagelijks leven bewuster wordt van jezelf en overbodige spanning leert loslaten.

Waar en wanneer
Ontspanningstherapie wordt gegeven in de vorm van een cursus van 5 lessen van elk 90 minuten.
De cursus is in groepsverband (maximaal 8 deelnemers).
De lessen vinden plaats in onze oefenzaal op woensdagavond van 19.30 uur - 21.00 uur.

Info en opgave
Ontspanningstherapeut Tonnie Visschers-Meijers
De eerstvolgende cursus start 21 februari.
Opgave kan telefonisch (0475-401828 of 06-51185132) of via het Inschrijfformulier ontspanningstherapie.

Kosten
De kosten voor de cursus ontspanningstherapie bedragen € 75,-. Dit zijn 5 lessen inclusief syllabus.

Benodigdheden
·  Handdoek/badlaken
·  Eventueel een dekentje
·  Makkelijk zittende kleding
Voor alle overige benodigdheden, zoals een matje, wordt gezorgd.

Openingstijden

Maandag  
8.00 - 20.00 uur
Dinsdag
8.00 - 20.00 uur
Woensdag  
8.00 - 20.00 uur
Donderdag
8.00 - 18.30 uur
Vrijdag
8.00 - 17.00 uur


Vergoedingen

Behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed door uw zorgverzekeraar als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. In de polisvoorwaarden kunt u het aantal te vergoeden behandelingen terugvinden. Praktijk voor fysiotherapie Posterholt heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en stuurt in bijna alle gevallen de nota direct naar de zorgverzekeraar.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent, komen de behandelingen voor eigen rekening.

In welke gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering?

 • U bent jonger dan 18 jaar: per indicatie worden de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed.
 • Heeft u een chronische aandoening (lijst chronische aandoeningen), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed. U zult de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden vanuit uw aanvullende verzekering voldaan voor zover verzekerd. De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).
 • Heeft u last van urine incontinentie, dan worden de eerste 9 behandelingen voor bekkenfysiotherapie vergoed. Houd er rekening mee dat u (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).
 • Als door uw huisarts of specialist gesuperviseerde looptherapie voorgeschreven is bij claudicatio intermittens. Er worden dan 37 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Ook hierbij geldt dat eerst uw eigen risico moet worden betaald.

Voor meer informatie over het eigen risico, kunt u terecht op de site van www.defysiotherapeut.com 

Privacy

Hoe is de privacy gewaarborgd?
De noodzakelijke persoonsgegevens en uw medische gegevens worden zorgvuldig opgeslagen in een dossier. Op deze administratie is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet regelt o.a. hoe de gegevens bewaard moeten worden, waarvoor ze gebruikt mogen worden en wie er inzage in mag hebben. Omdat al uw gegevens digitaal worden vastgelegd, spreken wij van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). U dient hiervoor uw toestemming te verlenen, welke u te allen tijde weer kan intrekken.      
Naast de AVG hebben wij in het kader van de privacy nog wat regels vastgelegd in een Privacyreglement .

Privacyreglement
Buiten de u behandelende therapeut kunnen nog enkele andere personen toegang hebben tot uw dossier. Dit zijn de collega-therapeuten, eventuele waarnemer, stagiaire en administratieve medewerker. Zij hebben overigens allen een geheimhoudingsplicht.
Het is uw dossier dat wordt aangelegd in onze praktijk  en dus heeft u altijd inzage in de gegevens. Indien er volgens u verkeerde of onvolledige gegevens in staan, dan kunt u dit laten aanpassen of verwijderen.
Wij noteren alleen gegevens die relevant zijn voor uw behandelingsproces.
Soms worden praktijken gevraagd om voor een statistisch gezondheidsonderzoek, of in het kader van een wetenschappelijk onderzoek data aan te leveren  van bepaalde patiënten. Indien uw gegevens daar nodig voor zijn, zullen die altijd geanonimiseerd worden aan geboden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dat kenbaar maken.
Alleen met uw toestemming mogen gegevens aan derden, waaronder ook naaste familie, verstrekt worden. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
De dossiers worden tot 15 jaar na de laatste behandeling bewaard. Daarna worden ze op een verantwoorde wijze vernietigd.    

Mocht u van mening zijn dat uw therapeut dan wel de praktijk niet goed met uw gegevens omgaat,  dan kunt u dat aan één van onze fysiotherapeuten kenbaar maken en in het uiterste geval gebruikmaken van de geldende klachtenregeling.

Kwaliteit

Al onze fysiotherapeuten zijn zowel BIG-geregistreerd (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) als opgenomen in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Tevens zijn de gespecialiseerde fysiotherapeuten ingeschreven in een apart specialistenregister. 

Opgenomen zijn in een register wil zeggen dat de kwaliteit van de therapeut gewaarborgd is en verplicht is een gedegen bij- en nascholing te volgen. 
Wij bieden zodoende professionele kwaliteit gericht op de individuele mens. 

Klachtenregeling

Onze fysiotherapeuten doen er alles om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Het is goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Met klachten kunt u altijd terecht bij de behandelend therapeut of bij een andere medewerker van onze praktijk.
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u terecht bij twee instanties. Zij behandelen uw klacht objectief en onafhankelijk, te weten de Klachtencommissie (KNGF) en het Regionaal Tuchtcollege.

Afspraken & Aanmelding

Afspraken
Wij werken uitsluitend op afspraak.

Aanmelden

 • Aan de balie in de praktijk.
 • Telefonisch: helaas zijn we niet altijd in de gelegenheid de telefoon aan te nemen.  Als u het antwoordapparaat inspreekt, wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.
 • Per mail  
 • Via de website - contactformulier 
 
Aanmelden kan middels een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist 
of middels Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). DTF wil zeggen dat u zonder verwijsbrief naar de fysiotherapeut kunt gaan. 

Al uw gegevens worden vertrouwd behandeld, waarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen wordt. 
Aangezien de Wet gebruik BurgerServiceNummer in de zorg van kracht is, zijn wij verplicht naar uw legitimatie te vragen.

Administratieve ondersteuning is aanwezig op maandag tot en met vrijdag van 09.15 uur tot 13.00 uur.

Praktijk voor fysiotherapie Posterholt

Sinds 1974 is de praktijk gevestigd in het centrum van Posterholt en gelegen naast huisarts en apotheek, met ruime parkeergelegenheid. 

De praktijk is voortdurend in beweging, niet alleen wat betreft behandelmethodes, maar ook op het gebied van samenwerking met andere disciplines. Zo kunt u onze medewerkers ook tegenkomen in het verzorgingstehuis en het fitnesscentrum. De goede contacten met huisartsen, specialisten, ergotherapie en ook de thuiszorg zorgen ervoor dat er steeds fysiotherapie op maat geleverd wordt! 

Dit alles maakt dat onze praktijk al jaren een vertrouwd adres is in Posterholt,
Roerdalen en Midden-Limburg!

Openingstijden

 • Maandag 08:00 - 20:00 uur
 • Dinsdag 08:00 - 20:00 uur
 • Woensdag 08:00 - 20:00 uur
 • Donderdag 08:00 - 18:30 uur
 • Vrijdag 08:00 - 17:00 uur

Team Praktijk Posterholt

Jan Ramakers
Algemeen fysiotherapie Oedeemfysiotherapie
Tapen/Bandageren
Nadine Pesch
Algemeen fysiotherapie Kinderfysiotherapie
Medical Taping Concept voor kinderen
Pit! Therapeut
Sensorische Integratie

Peggy Duijsinx
Algemeen fysiotherapie Bekkenfysiotherapie
Medical Taping Concept
Niek Theelen
Algemeen fysiotherapie
Medical Taping Concept
Dry Needling
ClaudicatioNet
Fysiofitness
Geerte Schmitz
Algemeen fysiotherapie
Fysiotherapie ouderen
ZwangerFit®
Janneke Maessen
Algemeen fysiotherapie Manuele Therapie
Medical Taping Concept
Fysiofitness
Daan van Montfort
Algemeen fysiotherapie
Sportrevalidatie
Dry Needling
Medical Taping Concept
Leonie Dohmen
Praktijkondersteuner

FysioFitness

Wat is fysiofitness?
FysioFitness is groepsgewijs of individueel trainen, waarbij met behulp van professionele apparatuur specifiek geoefend en getraind wordt om lichamelijke klachten en/of blessures van het bewegingsapparaat te voorkomen of te verminderen. De training wordt begeleid door een ervaren fysiotherapeut.

Wanneer fysiofitness?
Fysiofitness is bedoeld voor een ieder die zijn algehele fitheid op peil wil houden of verhogen en daartoe al dan niet met lichamelijke beperkingen verantwoord wil sporten, of verder wil revalideren na een blessure. De trainingen zijn erop gericht het belastbaarheidsniveau te verhogen door onder meer trainen van kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen. De trainingen vinden plaats in kleine groepen en hebben een individueel karakter. Er wordt hierbij onder meer gebruik gemaakt van trainingsapparatuur en materialen die het mogelijk maken houdingen en bewegingen specifiek te oefenen en te trainen.

Intake & training
Bij nieuwe deelnemers vindt er eerst een individuele intake en zullen er testen wordt uitgevoerd om een indruk te krijgen van de fitheid en algehele belastbaarheid. De resultaten hiervan worden met u besproken en u krijgt een persoonlijk advies.

Vervolgens wordt een individueel trainingsprogramma samengesteld, waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke doelen en fysieke mogelijkheden. Regelmatig zal dit worden geëvalueerd en waar nodig zullen de oefeningen hierop worden aangepast en bijgesteld.

Fysiofitness vindt plaats in onze nevenlocatie ‘Goos Welness’.

Vaste tijden fysiofitness:

Maandag
10.00 uur - 11.15 uur
Maandag
16.30 uur - 17.30 uur
Donderdag
17.30 uur - 18.30 uur
Vrijdag
10.00 uur - 11.15 uur
Naast deze vaste tijden is het ook mogelijk om individuele begeleiding te krijgen. 
Deze afspraken worden persoonlijk met de fysiotherapeut gemaakt.